donderdag 17 december 2009

God wil geen L.A.T. relatie (Living apart together).


Wat is ook weer een lat relatie?
Je hebt dus wel een relatie met elkaar, maar ook alle twee je eigen woning. Verder zullen de nuances per koppel verschillen, maar dit is de essentie. Ook is er een D.I.N.K relatie (double income no kids). Je hebt dus een relatie vanwege inkomen. Daar kunnen natuurlijk geen kinderen bij, te lastig.

Geloof het of niet, maar er zijn zelf "Christenen" die hiervoor kiezen. Dan denk ik die “Christenen” hebben mogelijk ook een lat relatie met God? Aparte woningen apart leven, je eigen leven leiden, maar toch ook een beetje van God. Hoeveel christenen denken dat God een gezapige oude grootpa is waar alles maar van mag?

We hebben immers ooit eens gekozen voor Jezus, en dat moet toch voldoende zijn, en leven vervolgens als onveranderde mensen. In Jozua 14 vers 8 staat: ”Terwijl mijn broeders, die met mij opgetrokken waren, het hart van het volk deden versmelten, bleef ik volkomen trouw aan de HERE, mijn God”.

Ook nu huilt mijn hart als ik sommige christenen hun eigen waarheid hebben die zij hebben ontwikkeld door veel naar de wereld te kijken, ze worden vergiftigd door de nep-waarheid, en als je ze confronteert met de Bijbelse waarheid, ontploffen ze, als je ze vermaant in de liefde van de Here Jezus dan krijgt men antwoorden waarvan rilt. Word niet wereld gelijkvormig. In vers 9 lees ik: “voorzeker zal het land, dat uw voet betreden heeft, voor altijd het erfdeel van u en uw zonen zijn, omdat gij volkomen trouw gebleven zijt aan de HERE, mijn God” God wil dus dat we volkomen trouw zijn en ons volkomen aan Hem geven, de intentie moet er zijn om al onze zonden te belijden en weg te doen uit ons leven. Hij wil een relatie volgens Bijbels principe. Als we falen, is Hij getrouw en waarachtig om ons te vergeven. Hij wil een relatie, zoals Hij ons geleerd heeft in Zijn woord.

In de Bijbel lezen we de opdracht om het huwelijk in ere te houden (Hebr.13:4a). Indien het huwelijk van oorsprong een menselijke instelling zou zijn, dan is er geen reden dit zo in ere te houden. Heel veel menselijke wetten en regels zijn al lang vergeten of door de tand des tijds aangetast. Maar dat wat God instelt is eeuwig en wordt niet door de tijd teniet gedaan. God nu stelde het eerste huwelijk tussen Adam en Eva in. Hij zag in Zijn grote wijsheid dat het niet goed was dat Adam alleen was en gaf hem Eva. Daarbij zag de mens dat zij een deel van hem was, God had haar uit zijn rib gebouwd en de Heer gaf hiermee het beginsel van het huwelijk aan, deelhebben aan elkaar. Adam noemde haar ook deel van zichzelf. (Gen.2:18-25)
vers 23”..toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is...”
Dit is nu de grondgedachte van het christelijk huwelijk namelijk: de eenwording (samenbinding) van 2 mensen (man en vrouw) die door God zijn samengebracht. (Matth.19:6 “..wat God heeft samengevoegd..”)

Het christelijk huwelijk betekent:
A. Geestelijk samengevoegd door de Heer, aan elkaar gegeven worden.
B. In lichamelijke zin, één vlees worden. (Gen.2:23,24)
Er is een natuurlijke (vleselijke) eenwording, Lees Gen.3:16 over de begeerte van de vrouw en Gen. 2:24 over de begeerte van de man.

Er is een geestelijk éénwording. Geestelijk éénworden betekent, elkaar verstaan, aanvoelen, willen dienen, aanvaarden etc. Natuurlijk kunnen we dat nooit in voldoende mate in eigen kracht, maar dit is het werk van de Heilige Geest wat ook Zijn vernieuwend werk wil doen in ons huwelijk. Mijn advies, kies voor een Bijbelse relatie!

U kunt hier gratis een volledige studie over dit onderwerp downloaden. KLIK HIER